top of page

Föreningsinfo

Lerums Tennis AB Bolagsinformation

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lerums Tennisklubb och ansvarar huvudsakligen för den löpande driften för såväl fastigheten som tillhörande shop.

Bolaget har för närvarande 3 anställda. 
Syftet med Lerums Tennis AB är att få en renodlad driftsverksamhet som även ger verksamheten friare möjligheter till upplåning på lika villkor som övriga näringsidkare, vilket inte är fallet för en ideell förening. Vidare ser vi även fördelar i att hantera större investeringsfrågor via ett särskilt driftsbolag.

Organisatoriskt leds driftsbolaget av föreningens styrelse, vilken i sig väljs på årsmötet.

På föreningens årsmöte väljs ledamöter att representera föreningen på årsstämman, dessa ledamöter väljer i sin tur bolagets styrelse. Enligt bolagsordningen skall minst 4 ledamöter vara samma som i föreningens styrelse, resterande 3 övriga ledamöter väljs bland föreningens medlemmar.

Styrelsen väljs för ett år i taget, ordförande 2023 är Sven-Arne Christiansson
Bolagets revisor är Håkan Kjellström

Vill du erhålla mera information så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen för Lerums Tennisklubb


Lerums TK - Tennis

Bildad1939-06-08

Föreningsnummer 17028-39

Postadress Aspenäsvägen 4 
44330 Lerum 

Öppettider Vardagar: 12:00-19:00 (Onsdag 09:00-19:00) Helger: 09:00-15:00

Telefon030214748

E-postinfo@lerumstennis.se

Hemsidahttps://www.lerumstennis.se

Bankgiro546-5067

Organisationsnummer863500-4008

Föreningens hemsidor

Lerums TK - Tennis

Föreningsinfo : Om
bottom of page