top of page

Perenner

Information om Tennisföreningen PERENNERNA Våren 2022:


Tennisföreningen PERENNERNA startade sin verksamhet 1993 och ombildades till en formell förening 17 november 2016.


Föreningen har 48 aktiva medlemmar, varav 40 män och 8 kvinnor. Dessutom 2 hedersmedlemmar.


Medlemmarna består i huvudsak av pensionerade 60+ motions- och tävlingsspelare i Lerums Tennisklubb, men är även öppen för spelare med en tennisbakgrund från andra klubbar. Majoriteten av medlemmarna är bosatta inom Lerums kommun


PERENNERNA leds av olika funktioner, från styrelse & revisor till andra ansvarsroller såsom spelansvar för de olika speltillfällena, samordning av utbyten med andra klubbar, intern 

 vintercup kallad Pepparkakscupen, medlemsvård & sjukvård, kommunkontakter och 

 festkommitté.


Både 2020 och 2021 var annorlunda år, präglad av Corona Pandemin, vilket påverkade vårt sätt att umgås, spela tennis och hålla kontakten. 


Föreningens syfte är att erbjuda en positiv motionsform under trivsamma förhållanden med tennisspel på anpassad nivå och verka för socialt umgänge och friskvård.


Tennisspelet är i huvudsak dubbelspel men även singelspel förekommer.


PERENNERNA har 4 olika speltillfällen per vecka.


Spontandubbel och singel/dubbel måndagar 08.30 resp. 10.00 och dubbel onsdagar & 

 torsdagar, 09.30 båda dagarna. Spelet på onsdagar & torsdagar sker enligt ett i 

 förväg uppgjort spelschema.


Förutom höst- & vårspel har det under de senaste åren också spelats sommartennis ute och vintertennis under jul & nyårshelgerna.


Utöver de normala veckospelen arrangeras också tennisutbyten med 4 olika vänföreningar från Alingsås, Sandared, Varberg och Tuve.


Det arrangeras också Sommarfest, PepparkaksCup och Jullunch.


Medlemsavgiften i PERENNERNA är 75:- per år förutom den normala medlemsavgiften till Lerums Tennisklubb. Terminsavgiften för vårspel är 1000:- för ordinarie spelare onsdagar & torsdagar.

 För måndagar är kostnaden 60:- per speltillfälle. Det är också kostnaden för reserver per speltillfälle.


Terminsavgift & spelavgift varierar beroende på föreningens ekonomi.

Kontaktperson: Lars Blom 

- gamlebogard@gmail.com

- 073-057 10 52

Perenner: Classes
bottom of page