top of page

Perenner

Information om Tennisföreningen PERENNERNA:


Tennisföreningen PERENNERNA startade sin verksamhet 1993 och ombildades till en formell förening 17 november 2016.


Föreningen har 48 aktiva medlemmar, varav 40 män och 8 kvinnor. Dessutom 2 hedersmedlemmar.


Medlemmarna består i huvudsak av pensionerade 60+ motions- och tävlingsspelare i Lerums Tennisklubb, men är även öppen för spelare med en tennisbakgrund från andra klubbar. Majoriteten av medlemmarna är bosatta inom Lerums kommun


PERENNERNA leds av olika funktioner, från styrelse & revisor till andra ansvarsroller såsom spelansvar för de olika speltillfällena, samordning av utbyten med andra klubbar, intern 

 vintercup kallad Pepparkakscupen, medlemsvård & sjukvård, kommunkontakter och 

 festkommitté.


Både 2020 och 2021 var annorlunda år, präglad av Corona Pandemin, vilket påverkade vårt sätt att umgås, spela tennis och hålla kontakten. 


Föreningens syfte är att erbjuda en positiv motionsform under trivsamma förhållanden med tennisspel på anpassad nivå och verka för socialt umgänge och friskvård.


Tennisspelet är i huvudsak dubbelspel men även singelspel förekommer.


PERENNERNA har 4 olika speltillfällen per vecka.


Spontandubbel och singel/dubbel måndagar 08.30 resp. 10.00 och dubbel onsdagar & 

 torsdagar, 09.30 båda dagarna. Spelet på onsdagar & torsdagar sker enligt ett i 

 förväg uppgjort spelschema.


Förutom höst- & vårspel har det under de senaste åren också spelats sommartennis ute och vintertennis under jul & nyårshelgerna.


Utöver de normala veckospelen arrangeras också tennisutbyten med 4 olika vänföreningar från Alingsås, Sandared, Varberg och Tuve.


Det arrangeras också Sommarfest, PepparkaksCup och Jullunch.


Medlemsavgiften i PERENNERNA är 75:- per år förutom den normala medlemsavgiften till Lerums Tennisklubb. Terminsavgiften för vårspel är 1000:- för ordinarie spelare onsdagar & torsdagar.

 För måndagar är kostnaden 60:- per speltillfälle. Det är också kostnaden för reserver per speltillfälle.


Terminsavgift & spelavgift varierar beroende på föreningens ekonomi.

Kontaktperson: Lars Blom 

- gamlebogard@gmail.com

- 073-057 10 52

PERENNERNA, HISTORIK


Föreningens ursprung är motionstennisen i Lerums Tennisklubb och det faktum att flera av deltagarna i motionstennisen under 1970- och 1980-talen började bli pensionärer på 1990-talet.


Historien började med att Lennart Svärd och Bosse Algemark spelade dubbel några gånger på sommaren 1992 mot ett par i samma ålder från Partille TK. Efter hand växte tankar fram hos dem att det säkert finns fler ”förmiddagslediga tennismänniskor” i Lerum. De fick snabbt ihop några intresserade och bokade in torsdagsförmiddagen mellan kl 09 -10 för spel och efterföljande fika.

Under hösten spred sig ryktet och de blev totalt 4 dubbelpar och ytterligare en bana bokades   således in under samma tid.


På nyåret 1993 hade Lennart förberett tennisspelet ordentligt och ”kontrakterat” totalt 16 dubbelspelare varav 4 reserver. Några tyckte att en timma dubbel var för lite och man kom snart överens med LTK om att få abonnera tre banor 1,5 timma mellan 09.00 och 10.30 på torsdagar.

Så började det. Hösten 1993 hade de blivit 16 spelare och 5 reserver och nu abonnerades alla fyra banorna. Av de som då kom med finns idag bara en medlem kvar, Gösta Johansson.


1994 ökade antalet spelare under hösten till 20 ordinarie spelare och 10 reserver. Ytterligare en bana abonnerades då mellan 10.30-1200 på torsdagar. Spelarna turades om att spela på den senare tiden.


Ryktesvis fick Lennart under hösten höra att vi inte var ensamma, i närområdet, om vårt ”pensionärsspel”, varför kontakt togs med Partille TK, Tuve TK och Sandareds TK för att höra om intresse fanns för utbyte och ”Pensionärsmatcher”. Alla klubbarna var positiva och det beslöts, att varje klubb skulle ställa upp med åtta dubbelpar, att varje par spelar två matcher, att spelet äger rum mellan 09.00-12-00 och avslutas med en enkel gemensam lunch samt att klubbarna skall mötas två gånger per år hemma/borta.

Vi började utbytena mot Partille och fick storstryk. Redan efter ett år avslutade utbytet med Partille. Med Tuve och Sandared har utbytena däremot fortsatt och ”lever” än idag.


Den 15 december 1994 anordnades ”Pepparkakscupen ” med efterföljande julbord och underhållning för första gången. Åtta par deltog och segrade gjorde Rigmor Lindgren och Roland Falk i vår första Pepparkakscup. Roland Falk framförde också för första gången sitt träffsäkra ”julevangelium”.


Åren 1995–2000 utökades antalet spelare succesivt till totalt ca 30. 1996 utökades spelet till att också omfatta måndagar mellan 09.00-10.30 då de som ville spela kunde komma ner och lottades ihop.

I mars 1996 utökades våra utbyten till att även omfatta Varbers TK. En kortare tid hade vi även utbyte med Påvelund. 1997 började utbytet med Alingsås TK.


Våren 2002 genomfördes en förslagstävling om vad vi skulle heta. Vinnande förslag kom från Roland Falk, PERENNARNA, som sedan ändrades till PERENNERNA.


2006, i juni lämnade Lennart över stafettpinnen till mig, Ingvar, att ta över som ordförande i Perennerna.

2007–2008 utökades Perennerna med LTK:s veteraner och vi övergick succesivt till att spela på fyra banor både onsdagar och torsdagar 09.30-11.00.

2016. Vid höstmötet 17 november beslutades att vi skulle bilda en formell förening, TENNISFÖRENINGEN PERENNERNA


2020. Vid föreningens årsmöte lämnade jag ordförandeskapet i föreningen och Lars Blom tog över detsamma.


I PERENNERNA har vi från första början sett inte bara till tennisspelet. I vår ledstjärna har också ingått att se tennisen som ett sätt att umgås och vår förening som en del av vårt sociala liv.

Förutom fika och tjöt efter spelet håller vi noga reda på när medlemmarna fyller jämna år liksom att medverka vid begravning, stötta vid sjukdom etc.

Perenner: Classes
bottom of page