top of page
A3A751E5-0BAB-43FA-80D9-8FFE08AE5A3A.jpeg

Historik

Allt började 1939
De första åren fungerade klubben mest som en sommarklubb, med c:a 40 medlemmar. Under 40-, 50- och första delen av 60-talet varierade medlemsantalet mellan 22 - 70 medlemmar. Verksamheten var i huvudsak förlagd till Aspevallens tennisbana. Under 60-talet startades inomhusverksamheten med spel i Idrottshallen.
Under de första åren bedrevs mycket klubbmatcher mot andra klubbar. Något seriespel förekom ej vid denna tid. Det startades upp senare under 60-talet. Klubbmästerskap har däremot spelats under de flesta åren. 1969 fick LTK överta tennisbanan vid Hulans herrgård, Aspens station, sedermera kallad Hulanbanan. Denna rustades upp med hjälp av klubbmedlemmar för att under säsongen 1969 stå färdig till klubbens 30-årsdag.
Under 1973 och 1974 byggdes bana 2. Intresset för tennis ökade och detta år var vi 170 medlemmar. Första tankarna på egen tennishall föddes 1974. Genom ett hängivet arbete av många medlemmar stod hallen med 3 banor klar 1981. Året därefter byggdes ytterligare en bana. Marken hallen ligger på arrenderas av kommunen. Lerums kommun har ställt upp med kommunal borgen. Utomhusanläggningen med 3 banor byggdes 1983.
Klubbens medlemsantal uppgår till c:a 650. Klubben är aktiv medlem i Göteborgs Tennisförbund.

Historik: Om
bottom of page