top of page
C999B81D-5419-4B5D-8AED-3BCFD04E089C.jpeg

Sven-Arne Christiansson

ORDFÖRANDE & TÄVLINGSANSVARIG

043D7992-72E8-4943-9E4F-5A7C57544512.jpeg

Mårten Sonnerup

VICE ORDFÖRANDE & HALLGRUPPSANSVARIG

B577F971-5052-4E91-9203-F6C56C96495E.jpeg

Mattias Brenner

EKONOMIANSVARIG

FB4031F1-333C-412A-A12F-9C535337D31A.jpeg

Magnus Hanson Fallenius

SEKRETERARE & FASTIGHETSANSVARIG

25C07D12-DFB6-4E3C-B870-16F5B267B448.png

Peter Granbom

JUNIORANSVARIG

bilder ltk styr..jpg

Conny Westerlund

MOTIONSANSVARIG

Client 8

Johan Live

SPONSORANSVARIG & EVENTANSVARIG

Client 3

Camilla Warenius Kaber

SUPPLEANT

Client 5

Staffan Almberg

ADJUNGERAD

styrelsen bild.jpg

Anders Granström

ADJUNGERAD

Styrelse: Klienter
bottom of page